Nota prawna

Niniejsza strona https://www.pointcocapital.com (zwana dalej „Stroną”) jest opublikowana przez firmę PointCo Capital.

 

Siedziba: 10 rue de Penthièvre, 75008, Paris
SAS unipersonnelle z kapitałem o wysokości 100 000 € zarejestrowany w RCS w Paryżu pod numerem 539 807 677
Wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR89539807677
Telefon : (+33) 1 76 43 34 44
Mail: contact@pointcocapital.fr
Dyrektor publikacji: Jérôme Cornille, Dyrektor Generalny PointCo Capital

 

Hosting strony internetowej jest zapewniany przez firmę OVH
SAS z kapitałem o wysokości 174 560 €
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045
Siedziba: 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France

 

POINTCO CAPITAL prowadzi w szczególności działalność pośrednika w obrocie nieruchomościami regulowaną ustawą nr 70-9 z dnia 2 stycznia 1970 r. i jej dekretem wykonawczym nr 72-678 z dnia 20 lipca 1972 r.

POINTCO CAPITAL jest zarejestrowany Registre du Commerce et des Sociétés de Paris (w Rejestrze Przedsiębiorstw) (zwanym RCS)
Numer legitymacji zawodowej: CPI 7501 2021 000 000 614
CCI do wydania legitymacji zawodowej: CCI Paris Ile-de-France

 

Credits
2022 – POINTCO CAPITAL – ALL RIGHTS RESERVED
Photos by Cyril Abad & Mathias Zwick (from Inland Stories)
Contents by the PointCo Capital Communication
Designed by the PointCo Capital Communication & Arttractiv 
Developed by Arttractiv