ESG
W PointCo Capital naszą główną ambicją jest przyczynianie się do budowania odpowiedzialnej przyszłości. Sektor nieruchomości, wciąż jeszcze zbyt zanieczyszczający środowisko i energochłonny, bardziej niż kiedykolwiek znajduje się w centrum ekologicznej transformacji.
pointco-Group-ESG-strategy-corporate
ŚWIADOMOŚĆ WPŁYWU SEKTORA NIERUCHOMOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE
Zobacz więcej
WŁĄCZANIE ESG DO NASZEJ STRATEGII KORPORACYJNEJ
Zobacz więcej
STOSOWANIE NASZYCH PRZEKONAŃ I BUDOWANIE ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI
Zobacz więcej
ŚWIADOMOŚĆ WPŁYWU SEKTORA NIERUCHOMOŚCI NA ŚRODOWISKO NATURALNE

Budynki odpowiadają za 36% globalnego zużycia energii poprzez ich budowę i eksploatację.

Sektor nieruchomości jest odpowiedzialny za prawie 40% emisji dwutlenku węgla
związanej z energią.

Ślad ekologiczny jest jeszcze większy, jeśli weźmiemy pod uwagę ilość wody i surowców zużywanych przez ten sektor.

Aby ograniczyć wzrost temperatury na świecie do mniej niż 2°C do 2030 roku, sektor nieruchomości musi zmniejszyć średnią energochłonność budynków o co najmniej 30%, jak twierdzi Organizacja Narodów Zjednoczonych.

WŁĄCZANIE ESG DO NASZEJ STRATEGII KORPORACYJNEJ

Ponad 70% budynków na świecie ma 20 lat lub więcej. Dlatego uważamy, że wszystkie rodzaje nieruchomości oferują możliwości znacznej poprawy stanu środowiska. W związku z tym konieczne jest osiągnięcie postępu nie tylko w przypadku nowych budynków, ale także budynków już istniejących.

Inicjatywy te stanowią integralną część naszej ogólnej strategii, a wszystkie nasze projekty mają na celu aktywny udział w rozwoju etycznego i odpowiedzialnego sektora nieruchomości. Uwzględnienie takich kryteriów służy również ogólnemu interesowi klientów PointCo, umożliwiając im dodanie znaczącej wartości do wyniku netto ich aktywów.

Aby zrealizować te ambicje, technologia jest najlepszym sprzymierzeńcem. Najnowsze innowacje i nowe materiały sprawiają, że nasze budynki i ich rozwój są bardziej zrównoważone.

Nasze ambicje są jeszcze większe w sektorze opieki zdrowotnej z PointCo Healthcare: rozwój infrastruktury i oferty opieki zdrowotnej na skalę światową może być korzystny dla społeczeństwa tylko wtedy, gdy spełniamy najsurowsze kryteria zrównoważonego rozwoju.

Istnieje wiele sposobów na poprawę wyników ESG (Environment Social Governance)budynku, aby zapewnić zrównoważony rozwój finansowy, środowiskowy i społeczny dla wszystkich zainteresowanych stron. Nasi eksperci biorą pod uwagę i optymalizują wiele aspektów, począwszy od projektu budynku, w tym architekturę, warunki środowiskowe, uwzględnienie wpływu na emisję dwutlenku węgla przez cały okres eksploatacji i recykling, aż po szkolenie personelu w celu zapewnienia mieszkańcom jak najlepszych usług.

Naszą misją jest towarzyszenie naszym partnerom i klientom w ich dążeniu do rozwoju oraz wspieranie ich ekspansji. Dzielimy się z nimi naszym know-how i ogólnoeuropejskim doświadczeniem, aby pomóc im w opanowaniu tego ważnego etapu w rozwoju ich biznesu.

WŁĄCZANIE ESG DO NASZEJ STRATEGII KORPORACYJNEJ

Kryteria ESG nie ograniczają się do kryteriów dotyczących emisji gazów cieplarnianych na metr kwadratowy. Począwszy od zarządzania operatorem, poprzez zarządzanie różnymi interesariuszami, aż po kryteria społeczne, ważne jest, aby uwzględnić wszystkie aspekty odpowiedzialności społecznej przy inwestycjach w nieruchomości.

W 2021 roku sfinansowaliśmy budowę nowych domów spokojnej starości, które ilustrują, czym powinien być budynek ESG: budynki o ujemnym wpływie na emisję dwutlenku węgla, dzięki zastosowaniu najnowszych technik budowlanych (wentylacja chłodzona geotermalnie, brak klimatyzacji, plan rozbiórki i recyklingu budynku po zakończeniu jego eksploatacji, studium oddziaływania na środowisko, zastosowanie paneli słonecznych, solarnych podgrzewaczy wody, recykling ciepła budynku, izolacja z biokompnentów).

Budynki zostały zaprojektowane z myślą o zarządzaniu epidemiami, z możliwością funkcjonowania domu spokojnej starości w małych, niezależnych jednostkach, z pokojami w nadciśnieniu i korytarzami w podciśnieniu oraz z przestrzeniami zewnętrznymi dla każdego mieszkańca.

Sam budynek jest zaprojektowany tak, aby pasował do okolicy, w której się znajduje. Badania wpływu na społeczność lokalną są przeprowadzane, aby upewnić się, że społeczność lokalna zgadza się na budowę budynku zdrowotnego w swojej okolicy. Operator zapewnia pracownikom szkolenia i rozwój zawodowy, aby zapewnić mieszkańcom najlepszą opiekę, a pracownikom najlepsze umiejętności.

NASZE MIĘDZYNARODOWE OSIĄGNIĘCIA
NASZE MIĘDZYNARODOWE osiągnięcia
Wielka Brytania
 • 17
  BUDYNKI
 • 61.749
  m2
 • 1.265
  łóżka
Francja
 • 43
  BUDYNKI
 • 263.298
  m2
Portugalia
 • 16
  BUDYNKI
 • 72.311
  m2
 • 1.350
  łóżka
Italy
 • 4
  BUDYNKI
 • 33.4
  m2
 • 780
  łóżka
Spain
 • 3
  BUDYNKI
 • 14.326
  m2
 • 321
  łóżka
Kanada
 • 1
  BUILDINGS
 • 202
  BEDS
 • 8.815
  SQM
England (Wielka Brytania) - 2022
Care Home – Greenfield

4.134

94 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Wielka Brytania) - 2022
Care Home – Greenfield

3.698

79 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Wielka Brytania) - 2022
Care Home – Greenfield

3.821

78 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Wielka Brytania) - 2022
Care Home – Greenfield

4.512

76 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Wielka Brytania) - 2022
Care Home – Greenfield

4.781

99 Łóżka

30 Dzierżawa

England (Wielka Brytania) - 2022
Care Home – Greenfield

3.750

74 Łóżka

30 Dzierżawa

Pointco-Group-Preston-marina
England (Wielka Brytania) - 2022
Care Home – Greenfield

4.000

69 Łóżka

30 Dzierżawa

Pointco-Group-Inverness
Scottish Highlands (Wielka Brytania) - 2020
Care Home – New Building

4.152

88 Łóżka

30 Dzierżawa

Zakończone transakcje